Skip to main content
Skip table of contents

5. Ontwerpen

Er kunnen verschillende ontwerpen worden toegevoegd in C5P.

  1. Klik op “toevoegen”.

  2. Kies voor welk gebied het ontwerp is.

  3. Kies welke type ontwerp je gaat toevoegen. Je kunt hierbij kiezen uit Schetsontwerp, Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp en Uitvoeringsontwerp.

  4. Geef aan welke informatie is gebruikt

  5. Voeg het ontwerp als Bijlage toe

  6. Voeg optioneel een Toelichting toe

  7. Bevestig met Toevoegen, of …

  8. Bevestig met Meer toevoegen. Je kunt deze knop gebruiken om direct een volgend ontwerp toe te voegen.

Ontwerp toevoegen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.