Skip to main content
Skip table of contents

2.3 Delen van informatie uit een initiatief

Informatie kan op een aantal manieren worden gedeeld.

2.3.1 Overdracht huidige fase

Als je met meerdere mensen of organisaties aan hetzelfde initiatief werkt, of meerdere initiatieven komen als combi werk bij elkaar, dan moet je de huidige fase overdragen op één of meerdere andere personen.  Die andere persoon / personen kan/kunnen de informatie in C5P verder aanvullen. Je kan alleen informatie invullen als je de fase overgedragen hebt gekregen. Degene die het initiatief heeft aangemaakt, kan altijd wijzigingen aanbrengen, ongeacht of die persoon wel of niet een fase toegewezen heeft.

2.3.2 Overdracht volgende fase

Je kan informatie delen door te kiezen voor overdracht volgende fase. Degene aan wie je de fase overdraagt, kan dan informatie toevoegen. Degene die het initiatief heeft aangemaakt, kan altijd wijzigingen aanbrengen, ongeacht of die persoon wel of niet een fase toegewezen heeft.

Het verwijderen van reeds toegevoegde informatie kan enkel gedaan worden door de persoon die is toegekend aan de actieve fase van het initiatief. Na overdracht aan de volgende persoon kan degene ook niets meer aanpassen of verwijderen. Alleen de initiatiefnemer (leidinggevende) heeft wijzigingsrecht over alle fasen.

Meer weten over gebruikersrechten? Klik hier!

2.3.3 Download als pdf

Als je informatie wilt overdragen naar iemand die C5P niet gebruikt, biedt de app een aantal keer de mogelijkheid voor een export naar pdf. Dit kan bijvoorbeeld bij de “Risico’s en Maatregelen”.

2.3.4 Opslaan als excel

Bij tabellen zit de optie “Exporteren naar Excel” (zie A) en “Importeren vanuit Excel” (zie B).

A: Exporteren naar Excel

B: Importeren vanuit Excel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.