Skip to main content
Skip table of contents

9. Schades

Hoewel de CROW500 bedoeld is om schades te voorkomen is in het expertteam C5P aangegeven dat we ook graag schades geregistreerd willen hebben.

Let op! Dit vervangt (nog) niet de schademelding bij het kadaster.

Het invulveld schades spreekt voor zich. Hieronder staat een afbeelding (zie afbeelding hieronder) van het invoerveld. Als bijlagen kunnen er 3 foto’s worden toegevoegd. Als er meer foto’s zijn, dan moet je een samengesteld bestand maken. Je kunt bijvoorbeeld meerdere foto’s in een Word of Excel bestand zetten of deze samen in één Zip bestand zetten.

Schadeformulier C5P

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.