Skip to main content
Skip table of contents

11. Evaluatie

De laatste stap in het proces van zorgvuldig graven is de evaluatie. De CROW500 schrijft voor:

“De initiatiefnemer evalueert aan het eind van de uitvoeringsfase, gezamenlijk met ontwerper, grondroerder en netbeheerder, het zorgvuldig grondroeren van initiatief tot oplevering door te onderzoeken wat verbeterd kan worden”.

Navigeren naar evaluatie

Na het afronden van de uitvoeringsfase draagt de grondroerder C5P over aan de initiatiefnemer. Afhankelijk van het project kan de doorlooptijd erg lang zijn en kunnen er veel personen betrokken zijn bij het proces van zorgvuldig graven. Het is voorstelbaar dat evaluatiepunten gedurende zo’n langdurig proces vergeten gaan worden. Om die kans te verkleinen en het de initiatiefnemer mogelijk te maken een zinvolle evaluatie te houden, wordt in de C5P app data voor deze evaluatie automatisch verzameld. Er is op deze tabbladen ook ruimte gemaakt om zelf evaluatiepunten te noteren. Het is zinvol om hier ook vast een “verbeter voorstel of verbeter richting” te beschrijven. Dit kan in alle project fasen.

Vragen die je kan stellen om evaluatiepunten te verzamelen zijn:

  • Was er in deze fase ook daadwerkelijk voldoende tijd beschikbaar om voldoende te kunnen bijdrage aan het voorkomen van graafschade?

  • Was de (kwaliteit van de) informatie en/of producten die ik vanuit de vorige fase kreeg voldoende en heeft dat bijgedragen aan het voorkomen van graafschade?

  • Is graafschade opgetreden en wat zouden we kunnen verbeteren om graafschade te voorkomen?

Zorg ervoor dat je de evaluatie punten voldoende gedetailleerd beschrijft zodat, ook na langere tijd, het voldoende duidelijk is wat het verbeterpunt is.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.