Skip to main content
Skip table of contents

Stel je maakt 3x een verzoek tot aanpassing (VTA) voor verschillende netbeheerders. Leidt dat dan tot 3 verschillende applicaties waarin je moet werken?

Die keuze kan je deels zelf maken. De insteek vanuit de CROW 500 en het C5P expertteam is dat er per initiatief een project in de app opstart. De initiatiefnemer is degene die budgettair verantwoordelijk is.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.