Skip to main content
Skip table of contents

10. Afwijkingen

Het invoerveld Afwijkende ligging spreekt waarschijnlijk voor zich. Zie hieronder:

Invoerveld afwijkende ligging

Er wordt gewerkt aan een koppeling met het kadaster, zodat de gegevens maar één keer ingevuld hoeven te worden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.