Skip to main content
Skip table of contents

De gemeenten betalen een bedrag per jaar. Is er nog een limiet aan het aantal gebruikers?

Voor 2022 en 2023 is dit een vast bedrag voor het hele jaar, onafhankelijk van het gebruik.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.