Skip to main content
Skip table of contents

6. EV's en afspraken

Op deze plek kunnen EV’s (Eis voorzorgsmaatregelen) en afspraken met (andere) netbeheerders worden vast gelegd. Je kunt hier de informatie vastleggen uit de contactmomenten van de CROW500.

De CROW500 heeft verschillende momenten waarop contact met andere partijen kan of moet plaatsvinden. Dat herken je aan onderstaand symbool wat wordt gebruikt in het processchema van de CROW500 (zie afbeelding hieronder)

Voorbeeld van het gebruik van EV’s en afspraken

Stel, je gaat als gemeente het riool vervangen. De netbeheerder vervangt gelijktijdig de gasleiding. Omdat deze erg dicht bij het riool ligt spreek je met de netbeheerder een nieuw tracé af voor de gasleiding, verder bij het riool vandaan. Door de gasleiding vooruitlopend te vervangen, heeft de aannemer daar bij de rioolvervanging geen last meer van. Met deze afspraken kan de ontwerper het rioolontwerp afronden. Voor de ontwerpfase zet je de afspraak op status ‘Gedaan’. Uiteraard dient voor het nieuwe ontwerp te worden gekeken of er geen nieuwe risico’s zijn ontstaan.
Om de grondroerder op deze afspraak te attenderen, is het raadzaam om een nieuwe afspraak toe te voegen voor de Werkvoorbereidingsfase. Zodoende weet de grondroerder dat de planning met de netbeheerder moet worden afgestemd. Deze afspraak krijgt de status ‘Open’.

Voorbeeld EV’s en afspraken

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.