Skip to main content
Skip table of contents

4.2 KLIC informatie

In de onderzoeksfase en in werkvoorbereidingsfase moet volgens de CROW500 een Klic melding worden gedaan. Om deze gebiedsinformatie in de werkinstructie weer te geven dient de Klic melding bij gebiedsinformatie aan het juiste gebied te worden gekoppeld.

In onderstaande afbeeldingen laten we zien hoe een graafmelding in de werkvoorbereidingsfase wordt toegevoegd.

Klik in het in het menu aan de linkerzijde op “Gebiedsinformatie” (zie blok A hieronder)

Navigeren naar gebiedsinformatie

Het resultaat van de voorgaande stap is dat het scherm Gebiedsinformatie wordt geopend (zie afbeelding 37). Klik vervolgens op KLIC informatie “TOEVOEGEN” (zie blok A hieronder).

KLIC informatie toevoegen

Het resultaat van de voorgaande stap is het dialoog venster “Voeg KLIC informatie toe” (zie afbeelding hieronder). Vervolgens moet je het gebied waar de graafmelding van toepassing op is selecteren en overige informatievelden Graafmelding, KLIC nummer, KLIC informatie en Viewer link opvoeren. Tot slot moet je op “TOEVOEGEN” klikken.

KLIC informatie invullen

Het resultaat van de voorgaande stap is dat de graafmelding gegevens zijn toegevoegd aan de KLIC informatie (zie afbeelding hieronder).

KLIC informatie overzicht na toevoegen

4.2.1 Type KLIC informatie

In het selectiescherm kun je kiezen tussen:

  • Orientatiemelding

  • Graafmelding

  • Calamiteit

4.2.2 KLIC informatie

Bij Klic informatie kun je een bestand uploaden. Meestal wordt hier de omgezette KLIC-gegevens naar .DWG gebruikt. Maar je kunt ook de ZIP of andere files uploaden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.