Skip to main content
Skip table of contents

Als je een fase wilt overdragen aan een andere partij, moet deze partij dan ook een licentie hebben voor de C5P app?

De initiatiefnemers dragen de kosten voor het gebruik en faciliteren de applicatie aan de keten. Zij kunnen dus binnen de licentie extra gebruikers aanvragen voor andere partijen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.