Deze paragraaf beschrijft hoe je in de ontwerpfase aangegeven risico’s, maatregelen en eventuele afspraken met derden kan vertalen naar een werkinstructie per graaflocatie aangeduid door het gebied. De werkinstructies worden in C5P gezet in de CROW500 werkvoorbereidingsfase. Daarnaast wordt er aangegeven hoe men in de werkvoorbereidingsfase actuele gebiedsinformatie in de vorm van een graafmelding kan toevoegen.

Let op! Naar aanleiding van het beoordelen van de graafmelding kunnen er mogelijke nieuwe EV’s en afspraken moeten worden vastgelegd. De graafmelding moet locatie specifiek aan het gebied worden gekoppeld waarop de instructie van toepassing is: zie paragraaf 3.2 Klic informatie.

De eerste stap om de werkinstructie te maken: klik op werkinstructie in de linker menubalk (zie afbeelding 54: blok A).

Afbeelding 54: Navigeren naar werkinstructies

Het resultaat van de voorgaande stap is dat het scherm “Werkinstructie” wordt geopend (zie afbeelding 55).

Afbeelding 55: Overzicht werkinstructies

Afspraken met derden

De volgende stap is het beoordelen of afspraken met derden opgenomen moeten worden in de werkinstructie. De indicator hiervoor is de kolom status met “Open” (zie afbeelding 56: blok A). Klik op de betreffende regel. Het resultaat is dat het dialoog venster opent (zie afbeelding 57). Vervolgens kan je de opgevoerde info beoordelen in het dialoog venster “Wijzig afspraak” (zie afbeelding 57). Scroll in dit dialoogvenster naar beneden tot je niet verder kunt. Hier kun je aangeven of de afspraak in de werkinstructie opgenomen moet worden door “Ja” aan te vinken en kan er eventueel een toelichting worden geven en een bijlage worden toegevoegd (zie afbeelding 57: blok A). Vervolgens kun je deze stap afronden door op “WIJZIGEN” te klikken (zie afbeelding 57: blok B) (zie hoofdstuk 5).

Afbeelding 56: Afspraken met derden overzicht

Afbeelding 57: Afspraak wijzigen

Het resultaat van de voorgaande stap is dat de toegevoegde informatie in de tabel “Afspraken met derden” is opgenomen (zie afbeelding 58: blok A).

Afbeelding 58: Resultaat na afspraak wijzigen

Maatregelen

De volgende stap is de maatregelen te beoordelen en die te vertalen naar een werkinstructie voor de uitvoering. De indicator velden hiervoor zijn de maatregelen met de status “Open” en fase “Werkvoorbereiding”. Scrol in het in het venster naar beneden tot je de maatregelen in beeld hebt (zie afbeelding 59). Vervolgens pas je het filter toe door op het “vergrootglas” te klikken (zie afbeelding 59: blok A).

Afbeelding 59: Overzicht maatregelen

Het resultaat van de voorgaande stap is dat het filter opent. Selecteer vervolgens op status “Open” om de maatregelen die nog openstaan te filteren (zie afbeelding 60: blok A).

Afbeelding 60: Filters maatregelen

Het resultaat van de voorgaande stap is dat alle openstaande maatregelen worden getoond (zie afbeelding 61: blok A). Als het goed is betreft het alleen maatregelen voor de werkvoorbereiding (zie afbeelding 61: blok B).

Afbeelding 61: Openstaande maatregelen

Vervolgens kan een betreffende maatregel worden geselecteerd door erop te dubbel klikken (zie afbeelding 62: blok A).

Afbeelding 62: Dubbel klikken op maatregel

Het resultaat van de voorgaande stap is dat er een dialoogvenster van de geselecteerde maatregel wordt geopend (zie afbeelding 63). Vervolgens kun je aangeven of de maatregel een aandachtspunt is, of de maatregel in de werkinstructie opgenomen moet worden en/of aangevuld moet worden met een toelichting voor de instructie. Tot slot kan er een bijlage worden toegevoegd (zie afbeelding 63: blok A). Vervolgens kan er naar de volgende openstaande maatregel uit de filter worden genavigeerd door op “WIJZIGEN EN WIJZIG VOLGENDE” te klikken (zie afbeelding 63: blok B).

Afbeelding 63: Dialoogvenster maatregel wijzigen

Het resultaat van de voorgaande stap is dat de toegevoegde informatie in de tabel van de maatregelen is opgenomen (zie afbeelding 64: blok A). In deze toelichting is maar één maatregel als voorbeeld vertaald naar de werkinstructie omdat de functionaliteit verder repeterend is.

Afbeelding 64: Opgenomen wijziging maatregel

Vervolgens dient men naar beneden te scrollen tot aan de functie “GENEREER WERKINSTRUCTIE” en klik vervolgens op deze balk (zie afbeelding 65: blok A).

Afbeelding 65: Werkinstructie genereren

Het resultaat van de van de voorgaande stap is dat de werkinstructie op basis van het gebied met de bijhorende maatregelen is aangemaakt in PDF (zie afbeelding 66: blok A). Vervolgens kan de werkinstructie worden geopend en/of worden gedownload via de webbrowser door er op te dubbel klikken (zie afbeelding 66: blok B).

Afbeelding 66: Werkinstructie als PDF

Het resultaat van de voorgaande stap is de werkinstructie (zie afbeelding 67)

Afbeelding 67: Werkinstructie