Skip to main content
Skip table of contents

12. Beheer

De beheerknop wordt gebruikt tijdens het starten van een initiatief en aan het einde van een initiatief.

12.1 Archiveren

Als een initiatief gereed is wordt het gearchiveerd middels de knop “gearchiveerd” en daarna klik je op “INITIATIEF UPDATEN” (zie afbeelding hieronder).

Initiatief updaten

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.