De beheerknop wordt gebruikt tijdens het starten van een initiatief en aan het einde van een initiatief.

12.1 Archiveren

Als een initiatief gereed is wordt het gearchiveerd middels de knop “gearchiveerd” en daarna klik je op “INITIATIEF UPDATEN” (zie afbeelding 73).

Afbeelding 73: Initiatief updaten