Skip to main content
Skip table of contents

13. Versielog

Versielog

Datum

Auteur

Opmerking

0.1

2-3-2022

MH

Samenvoegen losse werkinstructie documenten tot één document

0.2

14-03-2022

JB en BB

Werkinstructies toegevoegd

0.3

16-3-2022

MH, Jba, WW, WS, RP

Inleiding aangepast

0.4

23-3-2022

JBe, WS, WW, MH

Feedback verwerkt

0.5

29-3-2022

MH

Proces voor aanmaken accounts toegevoegd (paragraaf 1.1.1)

0.6

25-4-2022

WS

Gebruikerstips voor EV’s en afspraken toegevoegd (paragraaf 5.1)

1.0

26-4-2022

 

Wijzigingen vastgesteld in het expertteam en versie vrij gegeven als 1.0 versie.

1.1

14-6-2022

MH

Aantal wijzigingen van het auditteam verwerkt. Versielog naar bijlagen verplaatst.

1.2

21-6-2022

MH

Basisstappen verplaatst naar begin van het document en gewijzigd naar “snelle uitleg” in afstemming met expertteam.

1.3

22-8-2022

MH

Feedback uit auditteam van MST verwerkt

1.4

13-09-22

MH

Tip over splitsen scherm toegevoegd

1.5

27-12-22

MH

Bij rollen aangepast dat degene die het initiatief heeft opgevoerd, altijd informatie kan toevoegen / muteren. Afbeelding bij “Archiveren” is gewijzigd. Afbeelding bij “Beheer” over de fasering is gewijzigd. 

1.5.1

14-02-23

MCvC

Handleiding en instructies verplaatst van PDF-bestand naar de Knowledge Base van KE-chain. Inhoudelijk niets veranderd.

1.5.2

11-04-23

BB

Update risico & maatregelentabel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.