Skip to main content
Skip table of contents

Kunnen in de app ook graafschades en afwijkingen worden gemeld?

De app biedt de mogelijkheid voor het registreren van graafschades en afwijkingen. Dit moet echter ook nog steeds worden gemeld aan het Kadaster. In de toekomst wil het expertteam dit aan elkaar koppelen, maar momenteel wordt dit niet ondersteund.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.