Skip to main content
Skip table of contents

2023-04 Update risico & maatregelen

Update gedaan op

Deze update van de C5P app is doorgevoerd om het importeren van standaard risico & maatregelen te versimpelen. Een overzicht van alle verbeteringen:

  • Een standaard risico & maatregelen overzicht per intiatief

  • Mogelijkheid om direct een risico en gekoppelde maatregelen te importeren en deze gelijk te bewerken.

  • De risico’s zijn opgesplitst in Open en Afgehandelde risico’s.

  • Update van de Risico inventarisatie en maatregelen plan en werkinstructie pdfs

  • Het is mogelijk om een eigen risico & maatregelen overzicht in te laden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.