Skip to main content
Skip table of contents

3. Initiatief

Binnen de C5P applicatie wordt een project procesmatig aangeduid als een initiatief. In deze werkinstructie wordt toegelicht hoe de algemene- en specifieke projectcontext toegevoegd kan worden vanuit een menu en hoe deze wordt ondersteund vanuit een checklist (Acties huidige fase).

Doel van de checklist is om bewust een keuze te kunnen maken om aan de CROW500 te kunnen voldoen als initiatiefnemer, ontwerper en grondroerder en worden de acties gelogd ter ondersteuning van de evaluatie.

 Onder de algemene projectcontext wordt verstaan: Projectnaam, Projectnummer, Organisatie, Type fasering en Deelnemers.

Onder de specifieke projectcontext worden de volgende thema’s verstaan: Gebiedsinformatie, Ontwerpen, Eis voorzorgsmaatregelen & afspraken, Risico’s & Maatregelen, Werkinstructies, Schades, Afwijkingen en Evaluatie.

Met de thema’s in het menu kan de specifieke projectcontext worden toegevoegd aan het initiatief om dit verder aan te vullen met: Gebiedsinformatie, Ontwerpen, Eis voorzorgsmaatregelen & afspraken, Risico’s & Maatregelen, Werkinstructies, Schades, Afwijkingen en Evaluatie (zie afbeelding hieronder).

Overzicht zijmenu

Met de checklist (komt in dit hoofdstuk aan bod) wordt de gebruiker geholpen om project specifieke context toe te voegen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.