Skip to main content
Skip table of contents

Is er een link tussen de app en applicaties waarin risicobeheersing plaatsvindt? Of ontstaat er een dubbeling?

De C5P app beschikt over een standaard lijst van risico's die door het expertteam is opgesteld en wordt bijgehouden. Daarnaast is er ook ruimte om andere risico's en maatregelen toe te voegen. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.