Skip to main content
Skip table of contents

2.2 Navigeren in de app

Je kunt op elk moment terug naar het projectenoverzicht door op het C5P logo te klikken of vanuit dit menu op Projecten (zie afbeelding hieronder).

Selecteren C5P-logo

De knop Projecten is alleen zichtbaar vanuit het hoofdmenu. De knop Help geeft toegang tot een instructiefilmpje en tot deze werkinstructie. De knop Beheer (afhankelijk van je account) gebruik je om nieuwe deelnemers aan te melden.

Als je een project uit je projectenlijst opent, kun je zien in welke fase er wordt gewerkt aan de kleuren in de fasebalk. De fase waar aan wordt gewerkt is oranje en de andere fases zijn blauw.

Fasebalk van een initiatief

Je werkt automatisch in de openstaande fase. Als je in een andere fase wilt werken, moet het initiatief worden overgedragen (of terug worden gegeven). Zie paragraaf 3.2.6 Overdracht.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.