Skip to main content
Skip table of contents

C5P app

Welkom bij de support pagina van de C5P App!


Deze omgeving is bedoeld voor alle C5P-gebruikers die training of uitleg willen over de applicatie. Voor andere vormen van ondersteuning dient u contact op te nemen met de key user van de C5P applicatie. Dit doet u voor:

  • Aanvragen van gebruikers

  • Vragen over werkwijze van de applicatie

  • Verbeterpunten voor de applicatie

Indien je niet weet wie de key user is, neem dan contact op met de initiatiefnemer. Als u als key user direct contact op wilt nemen met KE-chain kunt u dit het beste doen via de Service Desk van KE-chain.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.