Om risico’s en maatregelen te kunnen opvoeren is het noodzakelijk dat er een gebied is aangemaakt. Zie paragraaf 3.1.

Afbeelding 45: Risico’s per gebied (De knop Wijzigen ontbreekt als er geen gebied aangegeven is.)

Zodra er een gebied is (ook zonder verdere informatie), kunnen risico’s en maatregelen worden toegevoegd.

Afbeelding 46: Gebied is gedefinieerd

Dubbelklik ergens op de regel om de risico’s in te vullen. Zie het handje in afbeelding 46.

Er verschijnt een pop-up scherm als invulveld. Kies voor risico’s door gebied (zie afbeelding 47, handje 1) en / of risico’s door ontwerp (zie afbeelding 47, handje 2).

Afbeelding 47: Risico’s invullen opties

Als je op een van deze buttons klikt, verschijnt er een scherm waar je risico-oorzaken kunt selecteren. Hier zit een database van standaard risico’s en maatregelen in die door het expertteam van C5P up-to- date wordt gehouden.

Welke risico’s je aanvinkt is afhankelijk van jouw initiatief. We zullen hier uitleggen hoe de app de risico’s en maatregelen weergeeft. Let op: je moet ook de door de app voorgestelde risico’s en maatregelen altijd specifiek maken. Hoe je dat doet, staat in de volgende paragraaf.

Afbeelding 48: Risico oorzaken

A. Risico oorzaak

Dit is een opsomming van de verschillende risico oorzaken. Bedenk dat niet elke situatie die hier omschreven staat ook een risico oorzaak is. Dat is helemaal afhankelijk van jouw initiatief. Vink dus niet blind alle vakjes aan waarvan je denkt dat die situatie best wel van toepassing zou kunnen zijn, maar bedenk echt of het een risico is.

B. Toelichting

Hierin staat een uitleg van de risico oorzaak.

C. Maatregelen ontwerpfase

Hierin staan maatregelen waarmee in de ontwerpfase het risico gemitigeerd kan worden. Als jij degene bent die verantwoordelijk is voor de ontwerpfase, dan zijn dit maatregelen voor jou. Je kunt na het inladen van de maatregelen per maatregel een toelichting geven, zodat je specifiek maakt wat je aan de maatregel hebt gedaan. (zie paragraaf 7.1.1)

D. Maatregelen werkvoorbereidingsfase

Hierin staan maatregelen die relevant zijn voor de werkvoorbereidingsfase. Als je doorklikt op de blauwe tekst verschijnt bij veel maatregelen meer informatie over wat er met de maatregel wordt bedoeld. Ook deze maatregelen moet je specifiek maken. Dat doe je na het inladen van de maatregelen door het geven van een toelichting. (zie paragraaf 7.1.1)

Als je de relevante risico’s per gebied of deelgebieden hebt geselecteerd, klik je op “Selecteer”. Vervolgens klik je op “maatregelen inladen” (zie afbeelding 49).

Afbeelding 49: Maatregelen inladen

In het blok eronder verschijnen de gekozen risico’s en maatregelen om verder specifiek te gaan maken.

7.1.1 Specifiek maken met de standaardlijst

De CROW500 schrijft voor dat de risico inventarisatie specifiek wordt gemaakt. Een verdere uitleg over wat “specifiek” exact is, staat niet in de CROW500. In de C5P app is een werkwijze ontwikkeld om risico’s en maatregelen specifiek te maken. Dit vraagt een handmatige handeling per voorgestelde maatregel.

In dit voorbeeld zijn 2 risico’s geselecteerd, namelijk doorhanging en gestuurde boring. Met een aantal voorgestelde maatregelen in de ontwerpfase en een aantal voorgestelde maatregelen in de werkvoorbereidingsfase (zie afbeelding 50).

Afbeelding 50: Maatregelen overzicht voorbeeld

Je dubbelklikt (zie afbeelding 51: hand d) op een regel, waardoor het scherm naar voren komt van de betreffende maatregel. Het makkelijkste is om met de bovenste te beginnen. Je kunt ook eerst filteren op fase (zie afbeelding 51: hand f), waardoor je de maatregelen per fase krijgt. Er zijn meerdere mogelijkheden om te filteren via filters aanpassen of door te klikken op de header van de kolom “Fase”.

Afbeelding 51: Instructies overzicht maatregelen

Daarna ga je aan de gang met de pop-up die verschijnt (zie afbeelding 52).

Afbeelding 52: Pop-up wijzigen maatregel

1. Toelichting situatie

Voor maatregelen in de ontwerpfase is het belangrijk of dit de fase is waar jij mee bezig bent, of dat iemand na jou de ontwerpfase doet. Als de ontwerpfase jouw fase is, dan vul je bij toelichting in wat je hebt gedaan aan de voorgestelde maatregelen.

Tekstvoorbeelden:

o   Er liggen andere nutspartijen in het tracé, dit brengt echter geen risico's met zich mee. Ontwerp is uitvoerbaar met de ligging van de andere nutspartijen.

o   Waterleiding ligt mogelijk niet op de juist plek zoals op de Klic. Voor deze case maakt dat echter niet uit, omdat de maatregelen niet afhankelijk zijn van de exacte ligging van de waterleiding. Om die reden zijn er geen proefsleuven gemaakt.

Als de ontwerpfase nog moet komen, vul je bij toelichting in op welke locatie dit risico zich voordoet. Ook als het maatregelen zijn voor de werkvoorbereidingsfase, dan vul je bij toelichting in op welke locatie dit risico zich voordoet. Maak waar mogelijk gebruik van het ontwerp om duidelijk te maken waar een risico zich bevindt.

Tekstvoorbeelden:

o   Zie detailtekening 1 in het uitvoeringsontwerp

o   Zie gebied “A”

o   Geldt voor hele tracé, in het bijzonder letten op MS kabel onder Singel.

2. Aandachtspunt

Hier geef jij aan of je dit een aandachtspunt vindt. Zodat degene na jou in het proces hier even extra naar kijkt.

3. Status

Als de ontwerpfase jouw fase is en deze niet door een ander nog wordt aangevuld, vul je bij status in “Gedaan” of “NVT”. Als er na jou nog iemand komt die de informatie m.b.t. de risico’s aanvult, bijvoorbeeld bij een combiwerk, kan je de status wel op “Open” laten staan. Wees je ervan bewust dat je meestal geen cases overdraagt naar de werkvoorbereidingsfase met nog maatregelen in de ontwerpfase op “open”. Je geeft geen open maatregelen voor de ontwerpfase door naar de werkvoorbereidingsfase zonder toelichting.

4. Wijzigen

Met “wijzig en wijzig de volgende” kan je makkelijk door de lijst van voorgestelde maatregelen heen lopen. Bij de laatste regel, krijg je alleen nog de optie “Wijzig”.