Skip to main content
Skip table of contents

Hoe werkt de applicatie?

Op de knowledge base van KE-chain vind je alle instructies die je nodig hebt om te werken met de C5P app. Deze online support omgeving bestaat uit een handleiding die is opgesteld door het KLO-expertteam en instructievideo's die in samenwerking met KE-chain zijn opgesteld.

De app wordt als heel intu├»tief ervaren door mensen die de CROW500 goed begrijpen. Voor mensen die de CROW500 zelf nog niet goed begrijpen, wordt geadviseerd om eerst uitleg over de CROW500 te verzorgen. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.