Skip to main content
Skip table of contents

4. Gebiedsinformatie

Als volgende stap om het initiatief te aanvullen, moet in de linker menubalk op “Gebiedsinformatie” worden geklikt (zie blok A hieronder).

Menubalk gebiedsinformatie

De gebiedsinformatie betreft de specifieke informatie met betrekking tot de locatie van de graafwerkzaamheden, grenzen van het project en de ondergrondse infrastructuur. Het is van belang dat in de initiatieffase de benodigde data wordt verzameld om de belangen van derden in kaart te brengen ter voorbereiding van de uit te voeren onderzoeken in de onderzoeksfase.

Volgens de CROW-publicatie "Schade Voorkomen aan Kabels en Leidingen" moet de ontvanger van gebiedsinformatie deze beoordelen op de volgende punten:

Volledigheid informatie:

 • Zijn alle netbeheerders met hun informatie gekomen?

 • Ontbreekt er iets in de informatie?

 • Is er informatie over aansluitleidingen meegezonden?

 • Zijn er details van gestuurde boringen, zinkers, enzovoort meegestuurd?

 Duidelijkheid informatie:

 • Is de informatie duidelijk en begrijpelijk?

 • Zijn er voorbehouden gemaakt die uitgelegd moeten worden?

 • Is er een duidelijke verwijzing gebruikt?

 • Is de informatie exact genoeg om de kabel of leiding te vinden?

 Veiligheidsgebieden:

 • Is (een deel van) het gebied waarin wordt gewerkt een veiligheidsgebied?

 • Heeft de beheerder van het veiligheidsgebied informatie verstrekt?

 Net met gevaarlijke inhoud of met een grote waarde:

 • Is er een eis voor voorzorgsmaatregelen gesteld?

 • Betreft het een net met gevaarlijke inhoud of een net met hoge waarde?

 • Zijn er voorwaarden van toepassing op het net met gevaarlijke inhoud of op het net met hoge waarde?

 • Neem altijd contact op met de netbeheerder bij een net met gevaarlijke inhoud of hoge waarde.

 Verschilt de gegeven informatie van eerder ontvangen of gebruikte informatie óf als er onduidelijkheden, onvolledigheden, tegenstrijdigheden of andere vragen zijn, neem dan contact op met de netbeheerder.


Onder “Gebiedsinformatie” kan de volgende informatie worden toegevoegd: Gebied en deelgebieden, KLIC informatie en Extra gebiedsinformatie. Per item is er een toelichting gegeven.

Het resultaat van de voorgaande stap is dat het gebiedsinformatie-dialoogscherm is geopend (zie afbeelding hieronder).

Gebiedsinformatie overzicht

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.