Skip to main content
Skip table of contents

4. Gebiedsinformatie

Als volgende stap om het initiatief te aanvullen, moet in de linker menubalk op “Gebiedsinformatie” worden geklikt (zie blok A hieronder).

Menubalk gebiedsinformatie

De gebiedsinformatie betreft de specifieke informatie met betrekking tot de locatie van de graafwerkzaamheden, grenzen van het project en de ondergrondse infrastructuur. Volgens de CROW500 is het van belang dat in de initiatieffase de benodigde data wordt verzameld om de belangen van derden in kaart te brengen ter voorbereiding van de uit te voeren onderzoeken in de onderzoeksfase.

Onder “Gebiedsinformatie” kan de volgende informatie worden toegevoegd: Gebied en deelgebieden, KLIC informatie en Extra gebiedsinformatie en K&L. Per item is er een toelichting gegeven. In de app is het momenteel nog niet mogelijk om een polygoon toe te voegen.

Het resultaat van de voorgaande stap is dat het gebiedsinformatie-dialoogscherm is geopend (zie afbeelding hieronder).

Gebiedsinformatie overzicht

De mogelijkheid van K&L toevoegen wordt binnenkort uit de app gehaald. Dit staat daarom ook niet toegelicht in deze werkinstructie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.