Skip to main content
Skip table of contents

Kunnen de initiatiefnemers zelf gebruikers toevoegen of moet dat via KE-chain?

Een nieuwe gemeente, netbeheerder of andere partij die C5P gaat gebruiken kan een eigen key user aanwijzen. Deze key user kan zelf nieuwe gebruikers aanvragen via de service desk. KE-chain autoriseert de aanvraag en maakt vervolgens een account aan. Deze nieuwe gebruiker ontvangt de nodige informatie om direct aan de slag te gaan. De initiatiefnemer moet er wel voor zorgen dat de nieuwe gebruiker toegang krijgt tot het initiatief.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.