Skip to main content
Skip table of contents

Werkt de app op alle digitale hulpmiddelen zoals telefoon, tablet en pc?

Ja, het is een webapplicatie. Dat betekent dat je met elke webbrowser en hulpmiddel bij deze informatie kan. Het gaat om veel informatie, dus het is het makkelijkst om met een laptop of desktop met de applicatie te werken. 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.