Het opvoeren van minimaal één gebied is verplicht om in de app verder te kunnen. Zonder “gebied” kan je namelijk geen risico’s en maatregelen invullen.

Het aantal gebieden wat je aanmaakt in de onderzoeksfase, bepaalt het aantal werkinstructies in de werkvoorbereidingsfase.  Het gebruik van gebieden en deelgebieden wordt toegelicht in voorbeeldcases op YouTube.

Klik op “TOEVOEGEN” (zie afbeelding 31: blok A).

Afbeelding 31: Toevoegen gebieden

Het resultaat van de voorgaande stap is dat het dialoogscherm is geopend (zie afbeelding 32).

Afbeelding 32: Dialoogscherm gebied toevoegen

Afbakening: C5P applicatie heeft nog geen functie om polygonen aan te gegeven, het is nu alleen mogelijk een punt in X en Y coördinaten te definiëren op basis van onderstaande functies.

Naam

Volgende stap is het gebied een naam te geven (zie afbeelding 32: blok A). De naam is vrij op te voeren naar eigen inzicht en/of project-informatie binnen de organisatie. Default wordt er “Gebied” aangegeven. Klik in het venster en pas de naam van het gebied aan.

Het gebied is de basis om de verdere project-specifieke context aan te koppelen. Bij de overige op te voeren informatievelden in de overige dialoogvensters na het aanmaken van het gebied en/of deelgebieden wordt steeds naar het gebied gevraagd waaraan de informatie gekoppeld moet worden.

Onderdeel van gebied (zie afbeelding 32: blok B)

Bij het aanmaken van het eerste gebied is “onderdeel van gebied” nog niet van toepassing. Er kan namelijk nog geen selectie worden gemaakt van een deelgebied, omdat deze nog niet zijn aangemaakt. De volgende stap is eerst de “locatie” aan te geven. Daarna kunnen er meerdere deelgebieden worden aangemaakt en gerefereerd worden naar bovenliggend als “Onderdeel van gebied”.

Je kunt ook de volgende werkwijzen toepassen. Indien toch van toepassing om een deelgebied aan te maken klik op “MEER TOEVOEGEN”. Het nieuw aangemaakte gebied kan worden gekoppeld als onderdeel van het gebied door het reeds aangemaakte gebied te selecteren. Of je kunt de eerdere stappen herhalen: nadat gebied is toegevoegd, op de knop Toevoegen uit afbeelding 32 te klikken en dan kun je “Onderdeel van gebied” wel selecteren als je een deelgebied wilt toevoegen.

Wanneer kies je voor “onderdeel van gebied”?

Met de functie “onderdeel van gebied” kunnen o.a. de locatie specifieke risico’s, maatregelen en werkinstructies worden geduid per graaflocatie. Je kunt namelijk per conflict (tussen gebiedsinformatie en het ontwerp) een deelgebied aanmaken, zodat je met x en Y coördinaten kunt aangeven waar het conflict zich voordoet. Voor elk gebied en elk deelgebied wordt een apart overzicht van werkinstructies gegenereerd. Zie hoofdstuk 7.

We zullen een aantal voorbeeldcases aan de app toevoegen om de mogelijkheden van “gebied” en “onderdeel van gebied” te laten zien.

Locatie

Als volgende stap kan de locatie worden aangegeven van het gebied en/of deelgebied. Klik op onderstaande symbool.

Het resultaat van de voorgaande stap is het locatie dialoogscherm (zie afbeelding 33).

Afbeelding 33: Dialoogscherm locatie

Plaats punt

Met deze functie kan er een punt op de kaart worden aangegeven als centerpunt van het gebied, klik op “Plaats punt” (zie afbeelding 34).

Afbeelding 34: Plaats punt

Het resultaat van de voorgaande actie is dat de knop verandert naar “Punt opslaan” (zie afbeelding 33: blok A) en dat het locatiesymbool op het centerpunt van het scherm wordt geplaatst (zie afbeelding 33: blok B). Het scherm als achtergrond kan worden verschoven naar het aan te wijzen punt. Default start je op de huidige locatie als centerpunt aangegeven als blauwe stip (zie afbeelding 33: blok C). Als laatste stap klik op “OPSLAAN”(zie afbeelding 33: blok D).

Het resultaat van de voorgaande stap is dat de X en Y coördinaten zijn weergegeven als locatie (zie afbeelding 35).

Afbeelding 35: Coördinaten locatie

Als er geen deelgebieden en “Betrokken K&L” zijn klik op “TOEVOEGEN”. Voor de overige functies “Vind adres” en “Huidige locatie” voor het aangeven van de locatie zie onderstaande beschrijving eveneens als die voor de “Betrokken K&L”.

De mogelijkheid K&L toevoegen wordt binnenkort uit de app gehaald.

Vind adres

Met deze functie kan er door middel van het opvoeren van een adres en/of coördinaten het centerpunt van een gebied worden aangegeven met het locatie symbool. Verder zijn er geen afbeeldingen weergegeven en is er alleen een korte beschrijving gegeven, omdat het resultaat en de werking sterk overeenkomt met “PLAATS PUNT

Adres

Voer adres op (werkt met suggesties): straatnaam, huisnummer, woonplaats en land. Plaats een komma en spatie tussen de invoeren. Door straatnaam in te tikken, komt de app met een suggestielijst. Selecteer de straat en plaats die je zoekt door er op te klikken. Klik op “opslaan”, dan gaat de kaart automatisch naar de geselecteerde straat. Door schuiven van de kaart (achtergrond) kan de locatie van het punt gewijzigd worden.

Coördinaten

Kies X en Y coördinaat op de kaart of voer X en Y coördinaat in met Breedtegraad en Lengtegraad. De app vertaalt de coördinaten naar een andere weergave. Er is een wijzigingsverzoek om dit aan te passen.

Huidige positie

Wordt alleen bepaald als huidige locatie voorziening aan staat. Functie is veelal niet relevant in de initiatieffase, omdat de C5P applicatie vanuit de kantoor situatie zal worden gebruikt.

Betrokken K&L

Als laatste stap bij het opvoeren van een Gebied en/of Deelgebied kunnen kabels een leidingen worden toegevoegd. Voordat je de betreffende K&L kan selecteren om ze aan het gebied te kunnen koppelen, zullen deze eerst moeten worden toegevoegd bij gebiedsinformatie. We hebben de uitleg hierover niet opgenomen in deze instructie omdat besloten is in het expertteam dat de optie van K&L toevoegen uit C5P wordt gehaald.