Skip to main content
Skip table of contents

Is er een export te maken naar Excel? Zodat deze ook kan worden bewerkt door een derde?

De app biedt ruime mogelijkheden voor het maken van exports naar Excel. Maar ook voor het importeren van Excels naar de app.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.