Skip to main content
Skip table of contents

Handleiding

Dit zijn de uitgeschreven instructies m.b.t. de applicatie. Voor instructievideo’s, zie de online trainingen pagina op de knowledge base.

Welkom bij de handleiding van de C5P applicatie!

Deze werkinstructie beschrijft het werken met de C5P applicatie, zoals inloggen, initiatief aanmaken, informatie toevoegen en beheren en archiveren. De C5P applicatie is een platform om digitaal samen te werken in de graafketen volgens de CROW500 fasering van initiatief tot en met uitvoeringsfase en evaluatie met als doel het voorkomen van vermijdbare graafschades.

 C5P heeft een aantal uitgangspunten:

  • Voor alle formaten initiatieven – van huisaansluiting tot uitgebreide tracés;

  • Voor alle soorten processen en contracten – de rollen zijn flexibel toe te delen; de app is primair geen work-flow systeem;

  • Volledig conform CROW500 proces, waarbij een initiatiefnemer een inititatief start. En bij combiwerken is één initiatief in C5P te gebruiken door meerdere initiatiefnemers.

 Deze werkinstructie geeft aan hoe alle stappen van de CROW500 toegepast kunnen worden. Zoals het verkrijgen en beoordelen van gebiedsinformatie, het identificeren van conflicten, het verkrijgen van extra informatie van netbeheerders en het vastleggen van die informatie en de afspraken erover. Als ook het opstellen van een risico-inventarisatie- en maatregelenplan, het beoordelen en het uitwerken van de risico inventarisatie en maatregelenplan en de stappen werkinstructies en startwerkbespreking. Met de wendbaarheid van de app kan elk abstractieniveau qua CROW500 worden toegepast. Deze werkinstructie bevat op sommige plaatsen context en zienswijze van de CROW500. Er kunnen aan deze interpretaties geen rechten worden ontleend.

Deze werkinstructie is opgesteld door meerdere auteurs. Je zal dit zien aan de verschillende schrijfstijlen. Zie hieronder het overzicht van de betrokkenen en andere relevante informatie.

Versie

1.5

Status

Definitief

Datum

27-12-2022

Opdrachtgever

Expertteam C5P KLO

Auteur(s)

Jason Bergman (JBe), Jaap Batenburg (JBa), Marit van Hattem (MH), Wendy Wolbers (WW), Willem Stolk (WS), Ron de Puy (RP)

Verspreidingslijst

Via C5P

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.