Skip to main content
Skip table of contents

4.3 Extra gebiedsinformatie

Op deze plek kan je extra gebiedsinformatie uploaden, zoals bijvoorbeeld informatie verkregen uit proefsleuven of grondradar onderzoek. Maar ook gebiedsinformatie over “bommen en granaten”, zakkende grond etc..

Extra gebiedsinformatie toevoegen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.