Skip to main content
Skip table of contents

Rollen en gebruikers

Binnen de C5P-applicatie kennen we verschillende rollen: lid, hoofdlid en leidinggevende. Tevens zijn er twee typen deelnemersypen per initiatief: initiatiefnemer en deelnemer. Hieronder staan de rechten uitgelegd en de rechten die horen bij de deelnemerstypen.

In een bestaand initiatief kan de teamrol van een gebruiker alleen worden aangepast door de leidinggevende van het initiatief.

Iedere gebruiker kan een nieuw inititief starten.

Teamrollen

De team rollen bepalen wat voor rechten een gebruiker heeft binnen een initiatief. Alleen een leidinggevende mag gebruikersrechten aanpassen binnen een inititiatief.

Team rol

Rechten

Leidinggevende

  • Een leidinggevende heeft volledige toegang tot alle functies binnen een initiatief

Hoofdlid

  • Een hoofdlid en lid kunnen enkel het initiatief inzien met leesrechten

Lid

  • Een hoofdlid en lid kunnen enkel het initiatief inzien met leesrechten

Deelnemerstypen

De deelnemerstypen zijn afhankelijk van diegene die een intiatief start, de initiatiefnemer, en de deelnemers. De deelnemerstypen hebben een team rol afhankelijk van de status van het initiatief.

Deelnemerstype

Team rol

Initiatiefnemer

  • Leidinggevende gedurende de levensloop van een initiatief

Deelnemer

  • Leidinggevende wanneer het initiatief zijn/haar actieve fase is

  • Lid wanneer het initiatief niet in de actieve fase is

Een initiatief is opgedeeld in verschillende fasen. Per fase kan één deelnemer, of meerdere deelnemers, worden toegewezen. De actieve status van een initiatief heeft enkel invloed op de team rol en daarbij horende rechten van een een deelnemer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.