Klik op “Toevoegen” en onderstaande pop-up scherm verschijnt.

Afbeelding 71: Evaluatie toevoegen

Afbeelding 72: Evaluatiepunten toevoegen

Wijzig de tekst “evaluatie punt” in de naam van je evaluatiepunt, vul het scherm verder in en klik op “Toevoegen”. Voeg eventueel nog meer evaluatiepunten in.

Overdracht geschiedenis

C5P laat automatisch de “Overdracht geschiedenis” zien. Hier zie je welke gebruiker welke fase heeft gevuld en hoe de checklist is gevuld bij overdracht van elke fase.

Afsluiten evaluatie

Na de evaluatie is het initiatief gereed. Je kunt ervoor kiezen om het initiatief te archiveren of actief te laten. Archiveren voer je uit bij Beheer.