Skip to main content
Skip table of contents

4.4 Werken als leidinggevende - Projecten

Inhoud

In deze module worden Projecten uitgelegd. Projecten vormen de basis voor het gebruik maken van formulieren. In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

Projecten inrichten

  • Hoe importeer ik bestaande sjablonen, workflows en contexten

  • Hoe kan ik mijn projectplanning in KE-chain zetten

  • Hoe stel ik van tevoren mijn rapportages in

Projecten managen/monitoren

  • Hoe ga ik om met wijzigingen in de planning

  • Hoe krijg ik goed inzicht in de huidige status van mijn project

  • Hoe kan ik eenvoudig tussentijds opleveren

  • Hoe zorg ik voor goede herbruikbaarheid van mijn sjablonen, workflows en contexten

  • Hoe rond ik een project af

Instructievideo projecten inrichten

Instructievideo projecten managen/monitoren

Handleidingen

Voor uitgeschreven ondersteuning met betrekking tot Sjablonen en Rapportage, zie: Werken met sjablonen en Projectrapportages .

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.