Skip to main content
Skip table of contents

Projecten aanmaken

Een nieuw project kan aangemaakt worden door de leidinggevende in de home omgeving. Elk project heeft een unieke naam en projectnummer. Op deze manier kan een project altijd terug gevonden worden.

Door het volgen van de volgende stappen wordt uitgelegd hoe een project aangemaakt kan worden en hoe een project gearchiveerd kan worden.


Project toevoegen

In het projecten overzicht klik op toevoegen.

Vul alle gegevens in van het nieuwe project. Geef het project een projectnaam, projectnummer en projectomschrijving.

Upload vervolgens een afbeelding als project banner. Deze wordt gebruikt op de landingspagina van het nieuwe project. Bij voorkeur is het maximale bestandsformaat 400kb, zodat deze ook op tablets snel geladen kan worden.

Bevestig met het script toevoegenKeer terug naar het projecten overzicht in Home nadat het project is aangemaakt.

Vanuit het projectenoverzicht is het nieuwe project te vinden. Ga er naar toe door deze te selecteren.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.