Skip to main content
Skip table of contents

Werken met formulieren

Hier vind je online handleidingen voor het werken met Formulieren. Zie de volgende handleidingen:

Relevante onderwerpen per gebruikersrol

Instructie

Lid

Hoofdlid

Leidinggevende

Formulier vinden

(tick)

(tick)

(tick)

Formulier invullen en doorgeven

(tick)

(tick)

(tick)

Formulier exporteren

(tick)

(tick)

(tick)

Formulier toevoegen

(tick)

(tick)

(tick)

Formulier wijzigen

(tick) *

(tick) *

(tick)

Formulier verwijderen

(tick) *

(tick) *

(tick)

Toewijzen van personen en contexten aan formulieren

(tick) *

(tick)

*Leden en hoofdleden mogen enkel door hen zelf aangemaakte formulieren wijzigen en verwijderen

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.