Skip to main content
Skip table of contents

Projecten archiveren

Project archiveren

Navigeer naar een project via het projecten overzicht in Home.

Ga in het project naar Beheer. Via het beheer ga naar de pagina Wijzigen algemene informatie.

Selecteer vervolgens bij Projectstatus de eigenschap Sluiten (1), vervolgens bevestig met wijzigen (2).

Gearchiveerde projecten terugvinden

Het is altijd mogelijk om een gearchiveerd project terug te vinden. Ga hiervoor naar het projecten overzicht door naar de Home pagina te gaan. Rechts boven het projecten overzicht kan gefilterd worden op actieve projecten.

Klik op het filter actieve projecten

Deactiveer het filter om ook inactieve (gesloten) projecten te zien

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.