Skip to main content
Skip table of contents

Online trainingen

Welkom bij de Knowledge Base van KE-chain!

Introductie online trainingen

KE-chain is een online platform dat helpt bij het digitaliseren van formulieren: van registraties tot rapportages. Als u op deze pagina terecht bent gekomen is de kans zeer aannemelijk dat uw organisatie ervoor heeft gekozen om gebruik te maken van dit platform. Afhankelijk van uw gebruikersrol in een project kunt u door onze Knowledge Base navigeren. Deze online support omgeving is bedoeld om u zo goed mogelijk voor te bereiden en helpen bij het het gebruik maken van KE-chain.

Deze knowledge base zit vol met nuttige video’s en handleidingen om zelfstandig aan de slag te kunnen gaan met KE-chain.

De KE-chain Knowledge Base is een online support omgeving. Hier vindt u uitleg over alle functies binnen het platform door middel van video en voorbeelden. Voor al uw overige vragen of technische ondersteuning die niet beschikbaar is op de Knowledge Base kunt u terecht bij onze Service Desk. Indien u interesse heeft in 1-op-1 ondersteuning of training, neem dan contact op met success@ke-chain.com. Hieronder volgt een uitleg van de structuur van de Knowledge Base.

Ga door naar de volgende module: 1. Introductie van de Knowledge Base

Indeling op basis van gebruikersrollen (modules)

De modules zijn gebaseerd op een aantal hoofdzakelijke thema’s die op chronologische wijze zijn ingericht. We beginnen bij het begin over het uitvoeren van online registraties en eindigen bij de meer geavanceerdere functies zoals het beheren van gebruikers. Afhankelijk van de rol die u heeft gekregen zult u door deze online trainingen kunnen lopen. De trainingen van geavanceerdere functieprofielen zijn gebaseerd op de voorkennis die verkregen wordt bij de minder geavanceerde trainingen. Het is daarom verstandig om al deze modules door te nemen, zodat de basis voor iedere module goed is en de stof beter begrepen wordt.

Gebruikersrol: lid

Bij de eerste module 2. Werken als lid gericht op gebruikersrol 'lid’ kruipen we in de rol van bijvoorbeeld uitvoerder. keurder of inspecteur. Denk hierbij aan het vinden van formulieren en hoe u deze dient in te vullen of wijzigen.

Gebruikersrol: Hoofdlid

De volgende module 3. Werken als hoofdlid is gericht op de functie ‘hoofdlid’. Deze gebruiker heeft dezelfde rechten als hiervoor, echter komen er een aantal organiserende functionaliteiten bij. Denk hierbij aan het toewijzen en klaarzetten van formulieren. Over het algemeen bestaat deze gebruikersgroep uit Werkvoorbereiders en Planners, echter is dit uiteraard afhankelijk van het plan dat initieel is opgesteld bij uw organisatie.

Gebruikersrol: Leidinggevende

Vervolgens komt de module 4. Werken als leidinggevende voor ‘leidinggevende’ aan bod. Dit is een functieprofiel dat nog een niveau dieper gaat dan die van ‘hoofdlid’. In deze module zitten voornamelijk Discipline-experts of soortgelijken. Deze personen gaan ervoor zorgen dat op de achtergrond de juiste instellingen zijn geplaatst. Hier moet gedacht worden aan het aanvullen, standaardiseren en perfectioneren van alle workflows, sjablonen, contexten, etc., zodat personen met de functie ‘Hoofdlid’ zo eenvoudig mogelijk hun werk kunnen doen.

Gebruikersrol: Key-user

Tot slot volgt een module 5. Werken als key-user gericht op de rol van ‘key-user’. Hier wordt dieper ingegaan op het beheren van gebruikers, het werken met het datamodel en het werken met scripts.

Alvast heel veel plezier en succes gewenst!

Direct naar de modules

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.