Skip to main content
Skip table of contents

Formulieren app (oudere versie)

Deze en onderliggende pagina’s zijn verouderd. De inhoud zal grotendeels overeenkomen met de laatste versie van de formulieren app, maar kan er net iets anders uit zien. Bij vragen of onzekerheden mag je altijd contact opnemen via onze service desk.

Met de formulieren app van KE-chain kan jij samenwerken in projecten aan formulieren. Elk project is apart en heeft een eigen inrichting en projectteam.

Als organisatie beheer je sjablonen van de formulieren in verschillende catalogi. Zo kan je eenvoudig het beheer, onderhoud en verbeteringen verdelen over de verschillende disciplines in de organisatie.

Werken met de formulieren app kan online via de webapplicatie op alle devices. De formulieren app is er voor iedere moderne webbrowser en werkt op elk device; telefoon, tablet en computer.

Overzicht van de formulieren app

Meer over de Formulieren app

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.