Skip to main content
Skip table of contents

Werken met projecten en catalogi

In deze pagina wordt uitgelegd hoe je kunt werken met Projecten en Catalogi . Zie de volgende handleidingen:

Rechten voor het werken met projecten en contexten

Instructie

Lid

Hoofdlid

Leidinggevende

Vinden van projecten en catalogi

(tick)

(tick)

(tick)

Projecten aanmaken

(tick)

Projecten opstarten (importeren van …)

(tick)

(tick)

Projecten archiveren

(tick)

Catalogi aanmaken

(tick)

Catalogi beheren

(tick)

Projectteams: gebruikersrollen in projecten en catalogi

(tick)

Projectrapportages opstellen

(tick)

(tick)

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.