Skip to main content
Skip table of contents

Projectscope wijzigen

In een lopend project kunnen er zich wijzigingen voordoen. Denk hierbij aan wijzigingen in:

  • Gepland werk moet verschoven worden van een huidige fase of werkpakket naar een ander werkpakket.

  • De toegewezen gebruikers moeten aangepast worden

  • Er moeten nieuwe formulieren toevoegd worden

  • Een deel van de formulieren vervallen en moeten verwijderd worden.

In deze handleiding refereren naar de mogelijkheden om projectwijzigingen door te voeren

Wijziging in formulier contexten

In het geval je de Contexten wilt aanpassen van reeds aangemaakte formulieren, ga dan naar het formulierenoverzicht binnen een project. Zoek naar het formulier dat je wilt wijzigen, selecteer deze, en klik op wijzigen.

Momenteel kun je contexten wijzigen per formulier, maar nog niet voor meerdere formulieren tegelijkertijd.

Selecteer één formulier om te kunnen wijzigen

Wanneer je klikt op wijzigen, komt onderstaand dialoog naar boven. Je kunt de naam van het formulier aanpassen, of gelijk navigeren naar verbind contexten.

Bij het verbinden van Contexten , kun je zoeken en filteren op contexten. Open het filterpaneel via het vergrootglas. Je kunt nu filteren op geselecteerde contexten om snel de huidige contexten te ontkoppelen. Hierna kun je een andere context selecteren, filter bijvoorbeeld op context groep “werkpakket”. Bevestig tot slot met Afronden.

Voor meer informatie over het toewijzen van contexten kun je kijken op de volgende pagina: Toewijzen van personen en contexten aan formulieren .

Wijziging in toegewezen gebruikers

Wijzigingen in toegewezen personen gaat via het formulieren overzicht. Selecteer één of meerdere formulieren en klik op toewijzen. Je kunt nu navigeren naar het planboard, om formulieren in bulk toe te wijzen aan gebruiker.

Tip: Het is mogelijk om meerdere gebruikers tegelijkertijd toe te wijzen aan dezelfde status binnen een formulier.

Tip: filter in het formulieren overzicht op een specfieke gebruiker om vervolgens al deze formulieren toe te wijzen aan een andere gebruiker.

Voor meer informatie over het toewijzen van gebruikers kun je kijken op de volgende pagina: Toewijzen van personen en contexten aan formulieren .

Selecteer één of meerdere formulieren om te kunnen toewijzen (via planboard)

Toevoegen van formulieren

Het toevoegen van formulieren gaat altijd opdezelfde wijzen, ook voor lopende projecten. Voor meer informatie zie Bulk toevoegen en toewijzen van formulieren .

Verwijderen van formulieren

Het verwijderen van formulieren gaat via het formulierenoverzicht. Maak een selectie van formulieren en klik bovenaan op verwijderen. Het is mogelijk om meerdere formulieren tegelijkertijd te verwijderen. Je moet vervolgens bevestigen. Het verwijderen van formulieren is permanent. Er wordt geen geschiedenis bijgehouden van verwijderde formulieren.

Het verijderen van formulieren gaat via het formulieren overzicht

Na het klikken op verwijderen moet je bevestigen middels onderstaande pop-up:

Bevestig dat je formulieren wilt verwijderen

Let op: het verwijderen van formulieren is permanent en kan niet ongedaan gemaakt worden. Er is geen prullebak om verwijderde formulieren in te zien.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.