Skip to main content
Skip table of contents

Projectrapportages

Project rapportages zijn collecties van PDF documenten voor een selectie van formulieren. Navigeer via het zij-menu naar Rapportage.

Toevoegen rapportage

Via het rapportage overzicht, klik op toevoegen.

Bij het toevoegen van een rapportage kun je optioneel een naam opgeven. Vervolgens (1) selecteer specifieke formluieren of filter op formulieren op basis van contexten. Geef aan of binnen de gefilterde formulieren alle statussen geexporteerd worden, of slechts open (to-do), in uitvoering (in-progress) of afgeronde formulieren (done). Enkel formuieren met een actieve status zoals opgegeven worden geexporteerd. Na het filteren op formulieren kan de opmaak (2) van de geconfigureerd worden. Klik op de (info) symbolen voor uitleg. De opmaak blijft hetzelfde in de volgende rapportages, tenzijn de gebruiker weer een wijziging aanbrengt. Tot slot, klik op toevoegen (3) om de rapportage aan te maken.

Delen van het rapport

Vanwege de grootte van de bijlages wordt het delen van rapportages met de bijlage opties Alleen in zip map en Zowel in PDF en zip op dit moment niet ondersteund. Om zulke rapportages toch te versturen kan het zip-bestand handmatig worden gedownload en verstuurd.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.