Het dashboard bevat een overzicht van de projectinformatie met algemene informatie en een overzicht van de status van de formulieren.

De algemene informatie kan je aanpassen onder beheer. Het overzicht van de status van de formulieren is op basis van de drie algemene workflow status types; “to do“, “in progress“, “done“.

Project dashboard