Skip to main content
Skip table of contents

Dashboard (project)

Het dashboard bevat een overzicht van de projectinformatie met algemene informatie en een overzicht van de status van de formulieren.

De algemene informatie kan je aanpassen onder beheer. Het overzicht van de status van de Formulieren is op basis van de drie algemene workflow status types:

  • Te doen (“to do”)

  • In uitvoering (“in progress“)

  • Gedaan (“done“)

Hierononder zie je een voorbeeld project dashboard. In totaal is de status van 32 formulieren weergegeven in een project waar twee gebruikers (Anna Hendriks en Ben Jansen) toegewezen zijn.

Project landingspagina met dashboard

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.