Skip to main content
Skip table of contents

Projectteams: gebruikersrollen in projecten en catalogi

Als gebruikers niet aan het project team toegevoegd zijn, kunnen ze het project niet vinden.

Wanneer een nieuw project is aangemaakt is het de taak van de leidinggevende van het project om een project team samen te stellen.

Met de volgende stappen wordt uitgelegd hoe het mogelijk is om gebruikers te beheren en deze toe te voegen aan projecten.

Ga in het project naar beheer. Via het beheer ga naar de pagina Gebruikers.

In het overzicht klik op voeg gebruiker toe. Selecteer één of meerdere gebruikers in een keer en bevestig de selectie met de knop toevoegen. De rollen van de gebuikers vind je hier.

Een nieuwe gebruiker kan toegevoegd worden door één of meerdere teamleden te selecteren met een KE-chain account. Vervolgens kan de rol geselecteerd worden voor alle gebruikers binnen het project.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.