Skip to main content
Skip table of contents

Hoe kan ik een project sluiten of verwijderen?

Het is niet aan te raden om een project te verwijderen. Het verwijderen van projecten in KE-chain is namelijk permanent en kan niet meer teruggedraaid worden. Dit is alleen mogelijk wanneer je de beheerder bent of project eigenaar (zie: Rollen en type gebruikers). Het archiveren van een project is beschreven op de pagina Project archiveren. Hieronder zal stap voor stap uitgelegd worden hoe je een project kan verwijderen.

Stap-voor-stap

Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe een project gesloten kan worden.

  1. Navigeer naar een project via het projecten overzicht

  2. Ga in het project naar Beheer. Via het beheer ga naar de pagina Wijzigen algemene informatie.

  3. Selecteer vervolgens bij Projectstatus de eigenschap Sluiten (1), vervolgens bevestig met wijzigen (2).

  4. Keer tot slot terug naar het projecten overzicht door op het logo linksboven te klikken.

Een project verwijderen is enkel mogelijk platform beheerders zie Rollen en type gebruikers . Dit kan via link ‘projecten’ in de bovenbalk. Deze link naar projecten is niet toegangankelijk voor gewone team leden.

Verwijderde projecten kunnen nooit teruggedraaid worden. Gebruik daarom bij voorkeur de functie om te archiveren, zie: Project archiveren.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.