Het is niet aan te raden om een project te verwijderen. Het verwijderen van projecten in KE-chain is namelijk permanent en kan niet meer teruggedraaid worden. Dit is alleen mogelijk wanneer je de beheerder bent of project eigenaar (zie: Rollen en type gebruikers). Het archiveren van een project is beschreven in Project aanmaken en archiveren. Hieronder zal stap voor stap uitgelegd worden hoe je een project kan verwijderen.

Stap-voor-stap

  1. Navigeer naar een project via het projecten overzicht (in de Home omgeving)

  2. Ga in het project naar Beheer. Via het beheer ga naar de pagina Wijzigen algemene informatie.

  3. Selecteer vervolgens bij Projectstatus de eigenschap Sluiten (1), vervolgens bevestig met wijzigen (2).

  4. Keer tot slot terug naar het projecten overzicht door op het logo linksboven te klikken.

Een project verwijderen is enkel mogelijk platform beheerders zie Rollen en type gebruikers . Dit kan via link ‘projecten’ in de bovenbalk. Deze link naar projecten is niet toegangankelijk voor gewone team leden.

Verwijderde projecten kunnen nooit teruggedraaid worden. Gebruik daarom bij voorkeur de functie om te archiveren, zie: Project aanmaken en archiveren.