1. In het project ga via het zij-menu naar inrichting.

  2. In de inrichting navigeer naar de discipline waar het sjabloon bij hoort. (voor meer informatie zie: Inrichten projectstructuur)

  3. In het overzicht van de discipline navigeer naar sjablonen.

  4. Boven het sjablonen overzicht, klik op verwijderen.

  5. Maak hier een selectie van de sjablonen om te verwijderen.

  6. Bevestig met uitvoer van het script: verwijderen.

U kunt geen sjablonen verwijderen wanneer ze al gebruikt zijn om formulieren mee aan te maken (zie: Nieuw formulier toevoegen)!