Skip to main content
Skip table of contents

4. Werken als leidinggevende

Welkom bij de module ‘Werken als leidinggevende’! In deze module staat de gebruikersrol leidinggevende centraal. Dit is de meest geavanceerde rol binnen KE-chain en wordt voornamelijk vervuld door projectmanagers, werkvoorbereiders of discipline-experts.

Vanuit de leidinggevende gebruikersrol worden Projecten. Dit gebeurt door het opstellen van Sjablonen en Workflows, het klaarmaken van Contexten, het beheren van gebruikers, instellen van Rapportage Projectrapportages rapportages en tot slot de koppeling gelegd tussen projecten en catalogi.

In onderstaande video wordt uitgelegd welke menu’s en onderwerpen het meest relevant zijn in dit platform voor jou als leidinggevende. Gezien de grote overlap tussen werkvoorbereider en leidinggevende is hier dezelfde video voor gebruikt. De module zelf richt zich meer op taken die horen bij een leidinggevende.

Direct naar onderwerpen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.