Skip to main content
Skip table of contents

4.1 Werken als leidinggevende - Introductie

In deze module wordt het beheer van projecten in KE-chain uitgelegd. De volgende onderwerpen zijn hier van toepassing:

Instructievideo werken als leidinggevende

Via de hoofdstukken in onderstaande video kan er makkelijk genavigeerd worden naar specifieke onderwerpen:

Let op! Gebruikers kunnen toegevoegd worden aan een project of catalogus indien zij een actief account hebben van KE-chain. Als er een nieuwe gebruiker moet worden aangemaakt, kan dit aangevraagd worden via de KE-chain servicedesk.

Handleidingen

Voor uitgeschreven ondersteuning met betrekking tot projecten en catalogi, zie: Werken met projecten en catalogi.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.