Nadat een project is ingericht, en de voorbereiders en uitvoerders aan de slag gaan om formulieren en bijbehorende taken in te vullen, kunnen project rapportages aangemaakt worden. Project rapportages zijn collecties van PDF documenten voor een selectie van Formulieren. 

Naar artikel: Maken van project rapportages


Een rapportage kan gebruikt worden voor:

  • Het van te voren sturen van lege formulieren aan de opdrachtgever, om afspraken te maken over het opleveringsformaat

  • Het sturen van deel rapportages (onderdelen) voor tussentijdse betalingen en/of in-dienst stellingen.