Skip to main content
Skip table of contents

Werken met sjablonen

In deze pagina wordt uitgelegd hoe je kunt werken met Sjablonen. Zie de volgende handleidingen:

Rechten voor het werken met sjablonen

Instructie

Lid

Hoofdlid

Leidinggevende

Sjablonen aanmaken

(tick)

Sjablonen wijzigen

(tick) *

Sjablonen verwijderen

(tick) *

*Het wijzigen of verwijderen van sjablonen is enkel mogelijk wanneer er nog geen formulier is aangemaakt voor het desbtreffende sjabloon.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.