Skip to main content
Skip table of contents

Formulieren

Een formulier staat centraal in KE-chain. Een Formulieren zijn altijd gebasseerd op Sjablonen. Formulieren worden gebruikt om werk digitaal vast te leggen:

  • Elk formulier is individueel toe te wijzen aan gebruikers

  • Elk formulier is individueel te koppelen aan contexten

  • Elk formulier neemt de configuratie over van het sjabloon. Het sjabloon geld als blauwdruk.

  • De informatie per formulier is uniek

  • Elk formulier is op te leveren in pdf

  • Een formulier is enkel in te vullen door een gebruikers als deze is toegewezen

Formulieren in een project

De zijn alle formulieren in het project. Afhankelijk van de rol van de gebruiker zie je andere formulieren. Alleen de actieve status van elk formulier vind je terug in dit overzicht. Zie: Vinden van formulieren voor informatie.

Standaard ziet de gebruiker de eigen formulieren indien de aan hun toegewezen status actief is. Indien de gebruiker een leidinggevende is ziet de gebruiker een overzicht van de statussen in een Workflows .

Het formulieren overzicht binnen een project, voorgefilterd op toegewezen.

Waaruit bestaat een formulier

Zoals te zien is op onderstaande afbeelding bestaat een formulier uit een metapaneel. Dit metapaneel is altijd zichtbaar en toont belangrijke informatie over de naam, contexten, toegewezen gebruiker, voortgang en status.

De basis componenten van een formulier

Lees hier meer over Werken met formulieren .

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.