De formulieren zijn alle formulieren in het project. Afhankelijk van de rol van de gebruiker zie je andere formulieren. Alleen de actieve status van elk formulier vind je terug in dit overzicht.

Standaard ziet de gebruiker de eigen formulieren indien de aan hun toegewezen status actief is. Indien de gebruiker een leidinggevende is ziet de gebruiker een overzicht van de statussen in de workflow.

Lees hier meer over werken met formulieren.