Skip to main content
Skip table of contents

Formulier vinden

Er zijn verschillende manieren om formulieren te vinden in KE-chain. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe je een formulier vindt. Formulieren in KE-chain zijn gekoppeld aan Contexten.


Formulieren over alle projecten

Je vindt al jouw formulieren via de knop ‘Formulieren’ in het topmenu van KE-chain. Hier vind je alle formulieren die aan jou zijn toegewezen, die zich op dat moment in de actieve formulierstatus bevinden. Op het moment dat je jouw werk hebt afgerond en het formulier doorgeeft aan de volgende status, verdwijnt deze dus ook uit dit overzicht. Deze lijst kan ook wel gezien worden als de ‘to-do list’ over alle projecten waarin je actief bent.

In de bovenbalk is een knop voor alle formulieren over alle projecten.

Zie Vinden van formulieren voor meer informatie

Formulieren in een specifiek project

Als je op zoek bent naar formulieren uit een specifiek project is er een andere manier om te navigeren. Je begint bij het selecteren van het project op de landingspagina. Je wordt doorverwezen naar het projectoverzicht en vindt een zijmenu waarin je de knop ‘Formulieren’ kunt selecteren. Je wordt doorgestuurd naar het formulierenoverzicht van desbetreffend project.

Formulieren in een project

Filteren van formulieren

Om een overzicht te krijgen van de formulieren die aan jou zijn toegekend én in de actieve formulierstatus zitten, kan je gebruik maken van de filters naast de zoekbalk. Hier zijn ook de andere contexten aan toegevoegd waarop gefilterd kan worden. Zie hieronder een voorbeeld van een voorgefilterd formulierenoverzicht:

Voorgefilterd formulierenoverzicht (toegewezen formulieren op disicpline Spoor)

Groeperen van formulieren

Rechts van de filters zit een knop ‘groeperen’. Je kan op twee niveau’s diep groeperen op basis van contexten. Op deze manier kan je eenvoudig overzicht creëren voor bijv. alle formulieren die zijn toegekend aan een discipline (niveau 1) en vervolgens per werkperiode. Het overzicht kan gebruikt worden om te sturen op voortgang van jouw project. Hier is een voorbeeld formulierenoverzicht met groepering toegepast op twee niveaus:

Formulierenoverzicht met groepering toegepast op Locatie en Object.

Staat een formulier niet in het overzicht van jouw groepering? Zorg dan dat alle groeperingen uit staan en filter op een context. Selecteer hier de bovenste optie ‘niet-toegekend’, zodat je ook deze formulieren kan toekennen aan de context én het overzicht van de groepering. Hoe je dit doet, zie je in deze instructievideo: https://support.ke-chain.com/formsapp/filteren-en-groeperen-in-het-formulierenoverzicht.

Zie: Filteren en groeperen in het formulierenoverzicht voor meer informatie!

Formulieren op kaart

Rechts in het formulieren overzicht zit de knop “kaarten”. Formulieren kunnen automatisch op basis van locatie Contexten op kaart weergegeven worden. Door het klikken op een locatie kunt u direct de gekoppelde formulieren zien en hier naartoe navigeren. Filters kunnen nog steeds toegepast worden. Zie voorbeeld hieronder:

Kaartweergave van formulierenoverzicht

Formulieren via de notificatiebel/mail

Rechtsboven in het topmenu vind je een bel. Dit is het icoon dat gebruikt wordt om alle meldingen van jouw account te plaatsen. Op het moment dat er een formulierstatus die aan jou is toegekend op ‘actief’ wordt gezet (omdat het formulier is doorgegeven), zal je via deze bel een notificatie krijgen.

Indien jouw organisatie ervoor gekozen heeft om deze meldingen ook via de mail te versturen, zal je naast de notificatiebel een ook mail ontvangen.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.