Skip to main content
Skip table of contents

Rollen en type gebruikers

Rollen

Binnen de applicatie kennen we verschillende rollen en type gebruikers. De meest gebruikte rollen zijn: leidinggevende, hoofdlid en lid. Daarnaast is er nog een rol als beheerder.

Dezelfde gebruiker kan een andere rol hebben per project en catalogus

Rol: Lid

Een lid is de normale gebruiker en de meest voorkomende gebruikersrol.

Activiteiten

Toegangsrechten

Wijzigingsrechten

 • Werken met taken

 • Opleveren registratie

 • Aanmaken missende formulieren

 • Meldingen doen

 • Home (landingspagina)

 • Toegewezen projecten

 • Taken in toegewezen projecten

 • Toegewezen taken

Rol: Hoofdlid

Indien een gebruiker ook verantwoordelijk is voor het toekennen van formulieren aan gebruikers is de rol hoofdlid.

Activiteiten

Toegangsrechten

Wijzigingsrechten

 • Formulieren toekennen

 • Alles wat de een lid kan

 • Alles wat een lid kan 

 • Project taken toekennen

Rol: Leidinggevende

De leidinggevende is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het inrichten en beheren van projecten en sjablonen.

Activiteiten

Toegangsrechten

Wijzigingsrechten

 • Inrichten van de formulieren

 • Toekennen gebruikers aan project

 • Voortgang beheren

 • Meldingen en acties beheren

 • Opleveren van project rapportages

 • Beheren van fasering van formulieren

 • Inrichten van een catalogus

 • Aanmaken en aanpassen van een sjabloon

 • Aanpassen van een formulier

 • Alles wat een hoofdlid kan

 • Toegewezen catalogi

 • Alles wat een hoofdlid kan

 • Project inrichting

 • Project rapportage

Rol: Beheerder

De beheerder is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het beheer van de projecten, catalogi en gebruikers van de applicatie.

Activiteiten

Toegangsrechten

Wijzigingsrechten

 • Contact persoon voor support

 • Project aanmaken en archiveren

 • Catalogus aanmaken en archiveren

 • Gebruikers beheren

 • Alles

 • Alles

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.